Impressum – lovpligtige oplysninger ved forbrugerkøb

WIND Mobility GmbHLeipziger Straße 2610117 Berlin

Adresse:

Østerfælled Torv 10, 2. sal

2100 København, Denmark

c/o Mazars

Kontakt:Telefon: 

+45 80 70 50 19

E-mail: info@wind.co

Administrerende direktører:Eric Wang, Fabian Mischler

Hjemsted: BerlinRegisterførende ret: Amtsgericht Berlin-CharlottenburgHandelsregisternummer: HRB 188655 B

Momsnr.: 40564977

EU-Kommissionen har oprettet en klageportal på internettet til brug for online-løsning af tvister (den såkaldte ODR-portal). ODR-portalen er tænkt som en første kontaktflade til brug for udenretlig bilæggelse af tvister vedrørende aftalemæssige forpligtelser i forbindelse med online-slagsaftaler eller online-serviceaftaler. Du finder linket til portalen og kan klage over vores service her:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er hverken forpligtet eller villige til at deltage i en tvistløsningsproces ved en forbrugerklageinstans.