Prisliste

Sidst opdateret den: [24] Juni 2019

Denne prisliste gælder for leje og brug af de Køretøjer, som WIND Mobility GmbH (“WIND”) stiller til rådighed. Begreber, der er skrevet med stort i denne prisliste skal have den betydning, som er defineret nærmere i Brugsbetingelserne.

1 versigt

1.1  Elektrisk Løbehjul 

Lejegebyrer EElektrisk Løbehjul
Prisen for dit Elektriske Løbehjul vil blive vist i WIND-appen, når du klikker på ikonet Elektrisk Løbehjul
Ekstra lejegebyr for aflevering af det Elektriske Løbehjul uden for Driftsområdet DKK 200

 

2 Registrering

2.1 Det er gratis at oprette en WIND-konto.

2.2 Der kræves intet depositum for brug af vores Køretøjer.

3 Vilkår gældende for alle prismodeller

Nedenstående almindelige betingelser gælder for alle prismodeller:

3.1 Lejeperioden starter, når et Køretøjs lås er låst op. 

3.2 Lejeperioden slutter, når Køretøjet er afleveret på behørig vis i henhold til Brugsbetingelserne

3.3 Enhver pause under en tur anses for at være en del af lejeperioden. Det er tilladt for Brugerne at leje det samme eller et andet Køretøj straks efter afleveringen af et Køretøj. 

3.4 Hvis et Køretøj afleveres inden udløbet af den fastsatte lejeperiode pr. tur, vil evt. tilbageværende minutter udløbe, også selvom Køretøjet eventuelt lejes igen umiddelbart efter afleveringen.  

4 Grundgebyr og Standardpris for Leje af Elektriske Løbehjul

Prisen for dit Elektriske Løbehjul vil blive vist i WIND-appen, når du klikker på ikonet Elektrisk Løbehjul. Når du har accepteret brugen af vores tjeneste og låser det Elektriske Løbehjul op, og din tur starter, vil du blive opkrævet betaling.

5 Aflevering af Køretøjer uden for Driftsområdet

Gebyret for at aflevere en Elektrisk Scooter uden for Driftsområdet er på DKK 200.   6 Ekstra gebyrer for overtrædelse af vores Brugsbetingelser

6.1 Hvis der forekommer en betalingstilbageoverførsel (return debit), som du er ansvarlig for, så vil vi   opkræve de bankgebyrer, som evt. vil blive pålagt os i forbindelse med betalingstilbageoverførslen (return debit), samt et servicegebyr på DKK 100.

6.2 For rykkerskrivelser i forbindelse med manglende betaling opkræver vi et fast servicegebyr på DKK 100 pr. brev op til et beløb på DKK 300 i alt. 

6.3 Hvis et køretøj bliver parkeret uden behørig aflåsning eller i et ikke-tilladt område i strid med § 5 i vores Brugsbetingelser, vil vi opkræve et servicegebyr på op til DKK 200 alt efter det faktiske tidsforbrug og de omkostninger, som denne situation kræver. Lejeperioden bliver i disse tilfælde også ved med at løbe, indtil det pågældende køretøj er afleveret i overensstemmelse med vores Brugsbetingelser, men dog maksimalt 48 timer efter køretøjet er blevet parkeret under misligholdelse af vores Brugsbetingelser. De ovennævnte omkostninger (service- og lejegebyrer m.m.) gælder ikke, hvis du ikke er ansvarlig for misligholdelsen af vores Brugsbetingelser. 

6.4 Alle gebyrer og bøder, som vi bliver pålagt på grund af administrative lovovertrædelser, som du er ansvarlig for, vil blive gjort gældende over for dig. I tillæg hertil opkræver vi et gebyr på DKK 100 pr. transaktion.

6.5 Dit ansvar for skader på et Elektrisk Løbehjul eller erstatning på grund af tyveri og tab af et Elektrisk Løbehjul er begrænset til DKK 3400. Denne ansvarsbegrænsning gælder dog ikke i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. 

6.6 Hvis de faktiske udgifter og/eller omkostninger overstiger de gældende servicegebyrer, så forbeholder vi os ret til at opkræve et servicegebyr svarende til de faktisk afholdte udgifter og omkostninger.

Kontakt:customer.dk@wind.co