Datapolitik


I denne datapolitik er det anført, hvilke af dine persondata, som vi indsamler, behandler og bruger. Du finder desuden oplysninger om dine rettigheder og varigheden af vores opbevaring af oplysninger. Vi beder dig derfor venligst læse nedenstående datapolitik grundigt igennem.


1 Dataansvarlig 


WIND Mobility GmbH, Leipziger Straße 26, 10117 Berlin, Tyskland (“vi” eller “WIND“) er tjenesteudbyder af både websiden www.wind.co(“websiden”) og applikationen „WIND - Smart Mobility“ (“appen”) og er derfor dataansvarlig vedrørende vores websides og apps brugeres (”du”, ”dig”, ”din/dit/dine”, ”bruger” eller ”brugere”) personoplysninger for så vidt angår EU-databeskyttelsesforordningen (“GDPR”).


2 Kontakt 


(1) Hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger, så er du altid velkommen til at henvende dig til vores ledende databeskyttelsesmedarbejder på datenschutz@wind.co eller via vores kundeservice-hotline.


(2) Du kan også kontakte WINDs tyske kontor på adressen Leipziger Straße 26, 10117 Berlin, Germany, e-mail:customer.dk@wind.co.


3 Generelle oplysninger og personoplysninger


(1) Vi beskytter dit privatliv og dine personoplysninger. Vi indsamler, behandler og bruger dine personoplysninger i overensstemmelse med angivelserne i denne Datapolitik og GDPR og kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne stille en funktionel webside og app samt vores øvrige indhold og tjenester til rådighed.


(2) Personoplysninger, som defineret i denne Datapolitik, betyder alle oplysninger, der kan henføres til en identificeret eller identificerbar naturlig person. Dette omfatter de oplysninger, som er påkrævet for at kunne oprette sig som bruger af appen, herunder f.eks. dit navn eller telefonnummer.


(3) Personoplysninger omfatter også oplysninger om din brug af vores webside og app. Dette omfatter f.eks. oplysninger om den lokalitet, hvorfra du tilgår data fra vores webside eller app, eller om dataoverførslens omfang. Disse oplysninger behandles som regel ved brug af serverlogfiler og cookies. Nærmere information om serverlogfiler og cookies finder du i §§ 16 – 18. 


4 Formål


(1) Vi behandler dine personoplysninger, som f.eks. telefonnummer og e-mailadresse, for at give dig adgang til de tjenester, som WIND udbyder, og for at give dig adgang til de informationer, der ligger på vores webside og i appen, og for at kunne forsyne dig med de informationer og de tjenester, som du anmoder os om i appen og på websiden. 


(2) Vi kan også foretage behandling af dine personoplysninger, som f.eks. telefonnummer, IP-adresse og lokation, så vi kan opfylde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt.


(3) Derudover kan vi også foretage behandling af dine personoplysninger, som f.eks. telefonnummer og e-mailadresse, for at kunne sende dig kommercielle meddelelser, hvis du har givet os tilladelse til dette. Du kan tilbagekalde dit samtykke hertil på et hvilket som helst tidspunkt.


5 Personoplysningernes oprindelse og retsgrundlaget for behandlingen heraf


(1) De personoplysninger, som vi behandler, er oplysninger, som du har givet os, og som indsamles automatisk, når du besøger WIND-websiden for at optimere systemets ydeevne og brugen af vores Tjenester. 


(2) Nogle personoplysninger, som f.eks. IP-adresse eller lokationsdata, må i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR kun behandles med dit samtykke. Du kan tilbagekalde dette samtykke på et hvilket som helst tidspunkt med virkning for fremtiden. "Med virkning for fremtiden" betyder, at din tilbagekaldelse ikke har nogen virkning for den behandling af personoplysninger, som vi har foretaget i den periode, der er gået fra det tidspunkt, hvor du gav os dit samtykke, til det tidspunkt, hvor du tilbagekaldte dit samtykke. Du behøver ikke begrunde din tilbagekaldelse. Det er tilstrækkeligt med en uformel besked herom via e-mail til datenschutz@wind.co.


(3) Vi behandler de personoplysninger, som f.eks. telefonnummer, e-mailadresse, som vi har brug for med henblik på at kunne opfylde eller indgå en kontrakt med dig eller for at kunne gennemføre andre tiltag forud for indgåelsen af kontrakten på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.


(4) Vi behandler andre personoplysninger, som f.eks. IP-adresse og lokation, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR med henblik på at beskytte vores berettigede interesser, f.eks. for at kunne stille vores tjenester til rådighed fri for tekniske fejl og på optimeret vis.


(5) Desuden kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger, som f.eks. lokation, for at kunne opfylde juridiske forpligtelser, som vi er underlagt (artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR) eller for at beskytte dine vitale interesser (artikel 6, stk. 1, litra d i GDPR).


6 Modtagere


Det kan være, at dine personoplysninger bliver videregivet til offentlige myndigheder, herunder domstole, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende lov. Herudover kan virksomheder, som leverer tjenesteydelser til os og er på kontrakt med WIND, som f.eks. udbydere af betalingsløsninger, få adgang til dine personoplysninger. I det omfang, WIND bruger sådanne leverandører, finder du en beskrivelse af de tjenesteydelser, som disse leverer, nedenfor. Medmindre andet er anført nedenfor, så behandler disse eksterne virksomheder oplysninger for WIND som databehandlere, dvs. baseret på WINDs instrukser. 


7 Varigheden af opbevaringen af oplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for de formål, som er beskrevet i denne datapolitik, dog ikke længere end 5 år efter denne aftales opsigelse. Det kan dog forekomme, at lovgivere på europæisk eller nationalt plan kræver en længere opbevaringsperiode. I så fald slettes eller spærres oplysningerne ikke, før den pågældende opbevaringsperiode er udløbet. Efter denne periodes udløb vil oplysningerne definitivt blive slettet.


8 Download / installation af appen


(1) Når du downloader / installerer vores app, beder vi om lov til at bruge grænseflader (interfaces) for at få adgang til din enheds funktioner og indhold for at indsamle bestemte oplysninger, herunder:


- din lokation,

- dit kamera,

- information om WLAN-forbindelsen,

- information om din Bluetooth-forbindelse.


(2) Eftersom vi har brug for disse oplysninger for at opfylde vores kontrakt med dig, er retsgrundlaget herfor artikel 6, stk. 1, 1 litra b i GDPR. 


(3) Vi har brug for adgang til ovennævnte grænseflader for at kunne stille vores apps funktioner og tjenester til rådighed for dig og dermed opfylde vores forpligtelser i henhold til Masteraftalen samt for at gøre det muligt at booke et elektrisk løbehjul. For eksempel er oplysninger om din lokation nødvendige for at kunne vise dig det nærmeste elektriske løbehjul i dit område samt at fortælle dig, hvordan du kommer derhen. Ved leje af et elektrisk løbehjul tracker vi desuden din lokation, når det elektriske løbehjul låses og låses op. Tracking af lokation finder udelukkende sted for at sikre en ordentlig leje- og afleveringsproces eller for at hjælpe dig med at indrapportere en servicesag.  


(4) Dataadgang er mulig fra det tidspunkt, hvor appen er installeret på din mobile enhed. Alt efter dine indstillinger kan dataadgangen være permanent eller kun bestå i det tidsrum, hvor appen rent faktisk bruges. For at opnå den bedst mulige databeskyttelse anbefaler vi, at du kun giver tilladelse til dataadgang, imens appen rent faktisk bruges. De oplysninger, der indsamles i hvert enkelte tilfælde, lagres som udgangspunkt kun, mens den faktiske brug af appen pågår, hvorefter de slettes. Vi opbevarer dine lokationsoplysninger for det tilfælde, at du indrapporterer en servicesag inden for maksimalt et år på tidspunktet for indrapporteringen. De lokationsoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med låsning og oplåsning af vores elektriske løbehjul, opbevarer vi i maksimalt 3 år. Oplysningerne vil herefter blive anonymiseret eller spærret hhv. slettet i henhold til de regler, der er anført i denne datapolitiks § 7 vedrørende “Varigheden af opbevaringen af oplysninger”.   


9 Registrering med dit telefonnummer


(1) For at bruge vores app skal du oprette dig som bruger. Du kan registrere dig ved at indtaste dit telefonnummer i det inputbillede, der kommer op til dette formål.


(2) Behandlingen af dine oplysninger under registreringen finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR med henblik på indgåelse og opfyldelse af en kontrakt.


(3) Disse oplysninger behandles udelukkende med henblik på at kunne stille vores apps funktion til rådighed for dig. Hvis du ikke opretter dig som bruger, så kan du ikke leje og bruge et elektrisk løbehjulvia appen. 


(4) Så snart du afinstallerer appen, og den lovpligtige opbevaringspligt er udløbet, så vil de oplysninger, som du har indgivet som led i din registrering som bruger, blive slettet. 


10 Google Firebase Authentication


Vores app bruger Google Firebase Authentication. Dette er en tjeneste udbudt af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA til brug for brugeridentifikation. WIND har ingen kontrol over eller med adgangsprocessen som led i registreringen. Af den grund frasiger WIND sig ethvert ansvar som følge af ethvert brud, handling eller inaktivitet fra Google Firebases side eller brud fra tredjeparters side, som kan finde sted i forbindelse med registreringsproceduren. Vi bruger denne tjeneste for at gøre din brugeridentifikation lettere og mere behagelig. Denne tjenesteudbyder har adgang til de personlige oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af dennes opgaver. Google Firebase må ikke bruge disse oplysninger til andre formål. Google Firebase er desuden forpligtet til at behandle oplysningerne i overensstemmelse med denne datapolitik og den gældende databeskyttelseslovgivning. 


Du kan se brugsbetingelserne for Google Firebase her:https://firebase.google.com/terms/.


Du finder Googles datapolitik her:https://policies.google.com/privacy?hl=da.


Google LLC har underskrevet EU-US Privacy Shield-rammeaftalen.


11 Betalingsmetode: Kreditkort og Apple Pay via Stripe Inc.


(1) Så snart du har oprettet dig som bruger på den ene eller anden måde, har du mulighed for at vælge en betalingsmetode. Ved betaling med kreditkort og Apple Pay bruger vi betalingsserviceudbyderen Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550 San Francisco, CA 94107, USA.


Hvis du vælger en af de betalingsmetoder, der tilbydes af Stripe, så vil de oplysninger, som du indtaster, bliver overført til Stripe til brug for betaling ved køb. 


Stripe er underlagt reglerne om bankers tavshedspligt i forhold til deres kunder og er forpligtet til at behandle oplysningerne i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. 


Stripes datapolitik finder du her:https://stripe.com/en-dk/privacy.

Stripe har underskrevet EU-US Privacy Shield-rammeaftalen.


(2) Hvis du har slået Apple Pay til på din iOS-enhed og vælger at betale via Apple Pay, så vil dine transaktionsoplysninger til overført i krypteret form til Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. Apple dekrypterer oplysningerne, fastslår dit korts betalingsnetværk og re-krypterer oplysningerne, før Apple overfører transaktionsoplysningerne til Stripe. Apple opbevarer anonymiserede transaktionsoplysninger, herunder det omtrentlige købsbeløb, vores navn og navnet på vores app, den omtrentlige dato og tidspunkt samt information om, hvorvidt transaktionen blev gennemført. Apple bruger disse oplysninger med henblik på at forbedre Apple Pay samt andre produkter og tjenester. 


Du kan finder flere informationer om Apple Pays sikkerhed og datapolitik her:https://support.apple.com/da-dk/HT203027


Du kan også se flere detaljer om Apple Pay og beskyttelsen af dit privatliv på din iOS-enhed. Gå til Wallet & Apple Pay i indstillinger på din enhed og vælg "Se, hvordan dine data administreres." 


(3) Oplysningerne overføres til vores betalingsserviceudbydere i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a og litra b i GDPR.


(4) Oplysningerne overføres udelukkende til det formål at stille vores apps funktioner og tjenester til rådighed for dig. Hvis du ikke angiver en betalingsmåde til betaling af lejeprisen for et elektrisk løbehjul (det være sig både for enkeltture og abonnementer eller for at sætte penge ind på dit kort i appen), så vil det ikke være muligt at leje et elektrisk løbehjul via appen.


(5) Specialfunktioner ved enkeltture: Der kræves altid betaling for enkeltture alt efter varigheden af din brug. Derfor har vi brug for at kende dit Stripe-ID ved hver enkeltturs start og ophør. Af den grund lagrer vi dit Stripe-ID i din kundekonto, indtil du sletter dit Stripe-ID. Hvis du ikke har et løbende abonnement, kan du slette dit Stripe-ID efter hver individuelle tur og kun gemme det igen, når du bruger appen. Alternativt kan du bruge Stripe til at tanke din WIND-konto op med penge for herefter at slette dit Stripe-ID igen.


(6) Efter anmodning herom har du ret til – uden beregning - at modtage de matchende fakturaer. 12 Betalingsmetode: PayPal


(1) Vi bruger desuden betalingsservicen PayPal, som udbydes af PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., så du også kan betale via din PayPal-konto. 


Hvis du vælger at betale via PayPal, så vil de oplysninger, som du indtaster, bliver overført til PayPal til brug for betaling ved køb. PayPal må ikke bruge oplysningerne til andre formål. PayPal er desuden forpligtet til at behandle oplysningerne i overensstemmelse med denne datapolitik og den gældende databeskyttelseslovgivning. 


Du finder PayPals datapolitik her:https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full.


PayPal præ-autoriserer din PayPal-konto på vegne af WIND ved at debitere din brugerkonto med EUR 1, men dette beløb vil straks blive refunderet. 


(2) Overførslen af disse oplysninger finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR med henblik på indgåelse og opfyldelse af en kontrakt.


(3) Oplysningerne overføres udelukkende til det formål at stille vores apps funktioner og tjenester til rådighed for dig. Hvis du ikke angiver en betalingsmåde til betaling af lejeprisen for et elektrisk løbehjul (det være sig både for enkeltture og abonnementer eller for at sætte penge ind på dit kort i appen), så er det ikke muligt at leje et elektrisk løbehjul via appen.


(4) Oplysningerne opbevares af PayPal selv. Vær derfor opmærksom på linket til PayPals datapolitik overfor.


(5) Specialfunktioner ved enkeltture: Der kræves altid betaling for enkeltture alt efter varigheden af din brug. Derfor har vi brug for at kende dit PayPal-ID ved hver enkeltturs start og ophør. Af den grund lagrer vi dit PayPal-ID i din kundekonto, indtil du sletter dit PayPal-ID. Hvis du ikke har et løbende abonnement, kan du slette dit PayPal-ID efter hver individuelle tur og kun gemme det igen, når du bruger appen. Alternativt kan du bruge PayPal til at tanke din WIND-konto op med penge for herefter at slette dit PayPal-ID igen.


13 Brug af appen


(1) Hver gang du åbner vores app, indsamler vi såkaldte serverlogfiler. Disse filer logger besøgendes anmodninger og tilgang til appen og foretager en optegnelse af alle fejlbeskeder fra en app. Disse oplysninger omfatter bl.a.: 


- din mobile enheds IP-adresse,

- din enheds- og kortidentifikation,

- navnet på din telefon, hvis du har navngivet den ved brug af dit eget navn,

- anmodningstidspunkt,

- anmodningsstatus,

- mængden af overført data i forbindelse med denne anmodning.


(2) Lovgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Udbyderen af en app har en berettiget interesse i lagre disse oplysninger, forbi udbyderen har behov for at opdage og afhjælpe fejl i/ved appen, for fastslå brugen af appen eller for at lave at forbedringer. 


(3) Formålet med denne type databehandling følger af vores berettigede interesse, som anført ovenfor: Oplysningerne behandles for opdage og afhjælpe fejl i/ved appen, for fastslå brugen af appen eller for at lave at forbedringer.


(4) Oplysningerne vil blive slettet, så snart du lukker appen. 


14 Google Maps


(1) Vores app bruger Google Maps API applikationer. Dette er en tjeneste, som udbydes af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I den forbindelse skal vi lagre din IP-adresse. Denne oplysning overføres sædvanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Denne dataoverførsel er dog anonym, og Google LLC har underskrevet EU-US Privacy Shield-rammeaftalen. Det er således ikke muligt at identificere din person. Tjenesten gør det muligt for os at vise dig interaktive kort direkte i appen, og gør det muligt for dig at bruge kortfunktionerne. Denne app er afgørende for funktionaliteten af og den fuldstændige tilrådighedsstillelse af vores indhold og tjenester. Du kan se Googles brugsbetingelser her:https://policies.google.com/terms?hl=en. De ekstra brugsbetingelser, der gælder for Google Maps/Google Earth finder du her:https://www.google.com/help/terms_maps.html. Du finder Googles datapolitik her:https://policies.google.com/privacy?hl=da/.


(2) Behandlingen af disse oplysninger finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR med henblik på indgåelse og opfyldelse af en kontrakt.


(3) Vi behandler disse oplysninger for at kunne vise dig det nærmeste elektriske løbehjul samt at fortælle dig, hvordan du kommer derhen. Vi kan desuden vise dig den forventede gådistance og gåtid til det valgte elektriske løbehjul.


(4) Oplysningerne vil kun blive opbevaret under den pågældende bookingperiodes varighed og vil herefter blive slettet. 


15 Besøg på vores webside


(1) Når du tilgår vores webside, indsamler vi følgende oplysninger om din computer: 


- din computers operativsystem,

- hvilken type browser, du bruger (Firefox, Google Chrome etc.) og browserversionen,

- din browsers anmodning,

- anmodningstidspunktet,

- anmodningsstatus,

- mængden af overført data i forbindelse med denne anmodning,

- tilgangsdato og -tidspunkt,

- URL på den webside, som du tilgår vores webside fra (såkaldt henvisnings-URL),

- URL på den webside, som du besøger fra vores webside.


(2) Lovgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Udbyderen af en app har en berettiget interesse i lagre disse oplysninger, forbi udbyderen har behov for at opdage og afhjælpe fejl i/ved appen, for fastslå brugen af appen eller for at lave forbedringer. 


(3) Formålet med denne type databehandling følger af vores berettigede interesse, som anført ovenfor: Oplysningerne behandles for opdage og afhjælpe fejl i/ved appen, for fastslå brugen af appen eller for at lave at forbedringer.


(4) Din computers IP-adresse vil kun blive lagret, mens du er på vores side og vil herefter straks blive slettet eller anonymiseret ved forkortelse. De tilbageværende oplysninger opbevares i anonymiseret form i ubegrænset tid.


 

 

16 Google Analytics


(1) Vi bruger Google Analytics, der er et analyseværktøj, som udbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Inc. har underskrevet EU-US Privacy Shield-rammeaftalen. Vi bruger denne teknologi for at gøre vores webside mere interessant til dig og for at optimere vores sides funktionalitet. I den forbindelse bliver følgende oplysninger behandlet:


- din computers IP-adresse,

- (om nødvendigt) din computers operativsystem,

- hvilken type browser, du bruger (Firefox, Google Chrome etc.) og browserversionen,

- henvisnings-URL,

- anmodningsdato og -tidspunkt.


(2) Denne form for behandling af dine personoplysninger finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, idet vi har en berettiget interesse i at forbedre funktionen af vores webside og vores annoncering.


(3) Formålet med databehandlingen er vores berettigede interesse i at forbedre funktionen af vores webside og vores annoncering.


(4) Hvis du kun ønsker at tillade cookies, men ikke vores tjenesteudbyderes og partneres cookies, så kan du vælge den browserindstilling, som hedder "bloker tredjepartscookies". 


17 Amazon Web Services


Vi bruger tjenester, der udbydes af Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. Amazon Web Services Inc. har underskrevet EU-US Privacy Shield-rammeaftalen. I denne forbindelse overføres der kun oplysninger til servere i området omkring Frankfurt am Main, hvor de også lagres.


Amazon må ikke bruge oplysningerne til andre formål, og Amazon er desuden forpligtet til at behandle oplysningerne i overensstemmelse med denne datapolitik og den gældende databeskyttelseslovgivning. 


Du finder yderligere information i Amazons datapolitik:https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.


18 Datasikkerhed


Vi beskytter vores webside, app og andre systemer mod uberettigede personers tab af, ødelæggelse af, adgang til, modifikation eller spredning af dine oplysninger. Dette sker både ved tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Disse foranstaltninger omfatter - men er ikke begrænset til - adgangskontrol, input-kontrol og ordre-kontrol.


19 Ingen offentliggørelse af dine personoplysninger


Vi vil ikke offentliggøre dine personoplysninger for tredjeparter, medmindre du har givet tilladelse til dataoverførslen, eller hvis vi er berettigede eller forpligtet til at overføre oplysningerne på grund af lovregler og/eller anvisninger fra officielle myndigheder eller domstole. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvis der skal gives oplysninger til brug for retshåndhævelse, forebyggelse af farer eller håndhævelse af immaterielle rettigheder etc.


20 Databeskyttelse og tredjeparters websider


(1) Denne webside kan indeholde hyperlinks til eller fra tredjeparters websider. Hvis du følger et hyperlink til en af disse websider, så beder vi dig være opmærksom på, at vi ikke kan påtage os noget ansvar eller nogen garanti for eksternt indhold eller eksterne databeskyttelsesbetingelser. Du bedes kontrollere de respektive gældende databeskyttelsesbestemmelser, inden du overfører personoplysninger til disse websider.


(2) Vi kan ikke garantere, at datakommunikationen via internettet er fejlfri og/eller tilgængelig på et hvilket som helst tidspunkt i overensstemmelse med teknikkens nuværende stand. I den forbindelse er vi ikke ansvarlige for, at vores forretningssystem er tilgængeligt konstant og uden afbrydelser.


21 Ændringer af denne datapolitik 


Vi forbeholder os ret til at ændre denne datapolitik på et hvilket som helst tidspunkt med virkning for fremtiden. Den seneste version er altid til rådighed på vores webside og app. Vi beder dig gå ind på vores webside og app med jævne mellemrum for at gøre dig bekendt med den gældende datapolitik.


22 Dine rettigheder og kontaktoplysninger


(1) Ret til at tilbagekalde dit samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR: I de tilfælde, hvor behandlingen af dine personoplysninger kun er mulig med dit samtykke, kan du tilbagekalde dette samtykke på et hvilket som helst tidspunkt med virkning for fremtiden. "Med virkning for fremtiden" betyder, at din tilbagekaldelse ikke har nogen virkning for den behandling af oplysninger, som vi har foretaget i den periode, der er gået fra det tidspunkt, hvor du gav os dit samtykke, til det tidspunkt, hvor du tilbagekaldte dit samtykke. Du behøver ikke begrunde din tilbagekaldelse. Det er tilstrækkeligt med en uformel besked herom via e-mail til datenschutz@wind.co.


(2) Den registreredes ret til at få adgang til oplysningerne i henhold til artikel 15 i GDPR: Du kan på et hvilket som helst tidspunkt bede os bekræfte, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig, samt få adgang til disse data. Du har ret til at bede os oplyse dig om følgende:


- Formålene med behandlingen.  

- De berørte kategorier af personoplysninger.  

- De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til.

- (Om muligt) det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret. 

- Retten til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af vores databehandling samt retten til at gøre indsigelse mod en sådan behandling.  

- Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.  

- Information om, hvorfra dine personoplysninger stammer, hvis de ikke indsamles af os.  

- Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og – om fornødent - detaljerede oplysninger om logikken heri samt omfanget og konsekvenserne af en sådan behandling.  


Med henblik på dette formål og/eller for nærmere information beder vi dig kontakte os via e-mailadressen datenschutz@wind.co. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, så bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som vi har anført.


(3) Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR: Du kan – uden beregning - gennemse dine personoplysninger på et hvilket som helst tidspunkt, og hvis det er nødvenligt kræve, at de rettes eller suppleres.


Med henblik på dette formål og/eller for nærmere information beder vi dig kontakte os via e-mailadressen datenschutz@wind.co. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, så bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som vi har anført.


(4) Ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR: Du kan – uden beregning - gennemse dine personoplysninger på et hvilket som helst tidspunkt og kræve, at de bliver slettet, hvis:


- De er ikke længere nødvendige til det formål, hvortil de blev behandlet.  

- Du har tilbagekaldt dit samtykke, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.  

- Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR. 

- Vi har behandlet dine oplysninger ulovligt. 

- Sletning er påkrævet for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller national ret.


Med henblik på dette formål og/eller for nærmere information beder vi dig kontakte os via e-mailadressen datenschutz@wind.co. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, så bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som vi har anført.


(5) Ret til begrænsning af databehandlingen i henhold til artikel 18 i GDPR: Du kan – uden beregning - gennemse dine personoplysninger på et hvilket som helst tidspunkt og kræve, at de bliver spærret, hvis:


- Du bestrider deres rigtighed.  

- Behandlingen er ulovlig, men du afviser, at oplysningerne slettes. 

- Vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

- Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger i medfør af artikel 21, stk. 1 i GDPR, men det er endnu ikke sikkert, om vores interesser i databehandlingen går forud for dine interesser.  

- Hvis du har opnået en begrænsning af databehandlingen, så vil vi informere dig, inden begrænsningen ophæves.


Med henblik på dette formål og/eller for nærmere information beder vi dig kontakte os via e-mailadressen datenschutz@wind.co. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, så bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som vi har anført.


(6) Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR: På din anmodning er vi forpligtet til at forsyne sig med de oplysninger, som vi automatisk behandler på grundlag af dit samtykke eller med henblik på opfyldelse af en kontrakt. Dette skal ske i et bærbart og sikkert format. Det er også muligt at overføre oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig efter anmodning fra dig. Dette vil dog kun ske, hvis det er teknisk muligt. 


Med henblik på dette formål og/eller for nærmere information beder vi dig kontakte os via e-mailadressen datenschutz@wind.co. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, så bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som vi har anført.


(7) Ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR: I de tilfælde, hvor vi behandler dine oplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis der er grunde hertil, der vedrører din særlige situation, eller gøre indsigelser mod direct mailing. 


Med henblik på dette formål og/eller for nærmere information beder vi dig kontakte os via e-mailadressen datenschutz@wind.co. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, så bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som vi har anført.


(8) Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i GPDPR: Hvis du mener, at vi har overtrådt databeskyttelsesreglerne, kan du kontakte en tilsynsmyndighed for databeskyttelse i det ikke-offentlige område, herunder især tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, eller  


Den Berlinske Kommitterede for Databeskyttelse og Informationsfrihed

(Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit)

Friedrichstraße 219

10969 Berlin

Besøgsindgang: Puttkamer Straße 16 - 18 (5. etage)

Tlf.: +49 30/138 89-0

Fax: +49 30/215 50 50

E-mail:mailbox@datenschutz-berlin.de.WIND Mobility GmbH 

            Juni 2019