WINDמדיניות הפרטיות בשירות

For English version please scroll down

מהי מדיניות הפרטיות?

חברת ווינד תל-אביב (בייקי) בע"מ ("ווינד") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות"WIND"–שירות מקוון להשכרת אופניים וקורקינטים חשמליים ("השירות"). השירות פועל, בין היתר, באמצעות אתר ואפליקציה, כפי שמונחים אלה מוגדרים בתנאי השימוש בשירות .

מסמך זה יסקור בפנייך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בשירות ובכלל זה באתר ובאפליקציה. הוא סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמשת ווינד במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך בשירות, לרבות בעת שאתה שוכר ורוכב על כלי התחבורה שאנו מציעים באמצעות השירות. 

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות . המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לגברים ונשים כאחד. 

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה לווינד באמצעות כתובת הדוא"ל: customer.il@wind.co. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה. באפשרותך לפנות אלינו גם באמצעות שירות הלקוחות שלנו. דרכי הקשר עם שירות הלקוחות מפורטים בתנאי השימוש של השירות.

מסירת פרטים ומידע אישי לווינד

השימוש בשירות, לרבות יצירת חשבון המשתמש, מחייבים להשלים את הליך הרישום לשירות ומסירת המידע המתבקש במהלך הרישום. 

הרישום לשירות, כמו גם השימוש בו, הוא מגיל 18 ומעלה. עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם לווינד אם גילך נמוך מ-18.

במהלך הרישום תתבקש למסור לנו את מספר הטלפון שלך. כאשר תבקש לשכור כלי תחבורה באמצעות האפליקציה תתבקש למסור לנו גם פרטים מזהים כמו שם מלא וכתובת דוא"ל. בנוסף, תתבקש למסור לנו גם את פרטי אמצעי תשלום המשמש אותך לצורך שכירת כלי התחבורה (כרטיס אשראי או חשבון PayPal). ווינד אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום במאגרי המידע שבבעלותה, אך היא רשאית לדרוש ממך מידע נוסף כדי לאמת את זהותך, קודם שהיא תאפשר לך את השימוש בשירותים הכרוכים בתשלום.

ווינד מסתייעת בצדדים שלישיים לצורך השלמת עסקאות הכרוכות בתשלום, כגון ספקי תשלומים, אשראי וסליקה (כגוןPayPalלצורך סליקת חשבון ה-PayPal שלך, אוStripeעבור סליקת כרטיסי אשראי). השימוש שלך באמצעי התשלום המשמש אותך כפוף גם להסכמים החוזיים בינך ובין אותם צדדים שלישיים (כגון התנאים החלים עלייך בהתקשרות מול PayPal לצורך הפעלת חשבון המשתמש שלך בשירות זה) ולמדיניות הפרטיות של אותם ספקי שירותי תשלום.

הרישום לשירות מתאפשר גם באמצעות חשבונך ברשת החברתית פייסבוק (Facebook Connect). כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הפייסבוק שלך, אתה מאפשר לווינד גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה. גישת ווינד למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שפייסבוק מאפשרת לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך בפייסבוק, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק פרופיל המשתמש שלך ברשת החברתית. תשומת לבך כי השימוש בפייסבוק הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של פייסבוק. מדיניות זו אינו חלה על פעילותה של פייסבוק, אלא מדיניות הפרטיות של פייסבוק עצמה.

במידה ותרצה לפנות אל ווינד באמצעות שירות הלקוחות, תידרש לרוב למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. ווינד עשויה לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמה קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולה, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן לווינד ובמסגרת הדו-שיח שנקיים מולך כדי לתת מענה לפנייתך.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. 

הפרטים והמידע שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות ווינד. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו להלן.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו לווינד, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו. 

איסוף נתוני מיקום

חלק מתכונות השירות, הזמינות לשימוש באמצעות האפליקציה, הן "שירותים מבוססי מיקום" הנעזרים בטכנולוגייתGPS  על-מנת לקבוע את מיקומך ואת מיקום כלי התחבורה ולספק לך מידע התואם ככל הניתן למיקום זה (כגון איתור כלי תחבורה פנויים הקרבתך, מתן מידע אודות האזור התפעולי, גבולותיו ועוד). בין השאר נאסוף את נקודת ההתחלה ונקודת היעד של הנסיעות שלך באמצעות כלי תחבורה, שעת ההתחלה של כל נסיעה וסיומה וכן זמן ההשכרה של כל נסיעה שביצעת.

לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם התקנת האפליקציה והסכמתך למדיניות זו אלה אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך באמצעות האפליקציה, על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך (או על-ידי הסרת האפליקציה ממכשיר הקצה שברשותך). 

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

בעת שאתה משתמש בשירות, תאסוף ווינד מידע על אופן שימושך בשירות, לרבות היקף השימוש שלך בשירות, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, ווינד רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף ווינד במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות- 

כדי לאפשר לך להשתמש בשירות, לשכור ולהחזיר כלי תחבורה ולשלם את התמורה עבור כלי תחבורה ששכרת – וזאת בכל מקרה של רכישת אילו ממסלולי ההשכרה, רכישת מנוי ולכל השכרה אישית של כלי תחבורה במהלך תקופת השימוש בשירותים;

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את ווינד לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך; 

כדי לשלוח אלייך הודעות תפעוליות הנוגעות לשירות, לרבות הודעות אודות כלי תחבורה ששכרת, חשבוניות מס וחשבונות עסקה והודעות דומות.

כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של ווינד. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את תנאי השימוש בשירות , או בכל דרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של השירות; 

ליצירת קשר איתך כשווינד סבורה שקיים צורך בכך;

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;

כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות , על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשווינד סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן; 

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות. 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

ווינד לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן- 

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות; 

אם תפר את הוראות ההסכמים המקוונים של השירות, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי ווינד כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי ווינד צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ווינד או מי מטעמה, לרבות בכל מקרה שיוטלו עליך קנסות או סנקציות אחרות בשל הפרה של דיני התעבורה או תקנות הרשות המקומית שבתחומה השתמשת או החנית את כלי התחבורה;

בכל מקרה שווינד תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 

לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לווינד, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בווינד וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. ווינד לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

אם ווינד תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של ווינד ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שווינד אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, לרבות לחברת האם של ווינד שמקום מושבה בגרמניה.

Cookies 

ווינד עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד. 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה. 

אבטחת מידע

ווינד מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. 

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, ווינד אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את ווינד יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות. מידע הדרוש לווינד - לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות - יוסיף להישמר על ידי ווינד על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה ווינד למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לווינד לפעול כאמור. 

שינויים במדיניות הפרטיות

ווינד רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק האפליקציה. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

עודכןלאחרונה:  09/12/2018